بازدیدها و سمینارها

بازدید معاونت محترم وزارت کشاورزی جناب آقای مهندس طهماسبی از مجتمع کشت و صنعت قارچ سحر

آذر ماه 96

حضور در نمایشگاه بین المللی چین

(China Mushroom Day 2017)

همایش تبریز
دعوت از مدیران محترم استان و تولیدکنندگان گرامی جهت بررسی وضعیت و توانمندیهای بخش قارچ در استان های آذربایجانشرقی و همجوار – دی ماه 1395

بازدید استاندار محترم استان البرز جناب آقای مهندس طهایی ، فرماندار محترم شهرستان نظرآباد جناب آقای مهندس صادقی ، مدیرکل محترم جهادکشاورزی استان البرز جناب آقای مهندس موسوی و هیئت همراه

از مجتمع کشت و صنعت قارچ سحر(سهیل کمپوست) - تیرماه 1396

« 1 از 6 »

همایش همدان

دعوت از مدیران محترم استان و تولیدکنندگان گرامی جهت بررسی وضعیت و توانمندیهای بخش قارچ در استان همدان – آبان ماه 1395

برگزاری همایش بررسی توانمندی ها، مشکلات ، وضعیت بازار و تبادل اطلاعات فنی در استان اصفهان و استان های مرکز و جنوب کشور

دی ماه 1395 

برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضاء محترم انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران

(سالن همایش اختصاصی مجتمع کشت و صنعت قارچ سحر)   خرداد ماه 1394

« 1 از 6 »